O projektu

NAZIV PROJEKTA: SOS za OCD

UPRAVLJAČKO TIJELO: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

FOND: Europski socijalni fond

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

NOSITELJ PROJEKTA: Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET

NAZIV PARTNERA: Udruga MI, Udruga Breza, Gong, Inkluzivna kuća Zvono

BROJ PROJEKTA: UP.04.2.1.11.0097

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 489.428,99 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 416.014,64 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA URED ZA UDRUGE: 73.414,35 kn

TRAJANJE PROJEKTA: 16 mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 27.12.2021. – 27.4.2023.

ZA VIŠE INFORMACIJA: mreza.sos.net@gmail.com i manic1009@gmail.com

CILJEVI

Jačanje kapaciteta OCD za odgovaranje na potrebe lokalnih zajednica Slavonije i Dalmacije

OČEKIVANI REZULTATI

Pružena podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a, pružena kontinuirana podrška i prostor za vođene rasprave OCD-a, jačanje kapaciteta SOS-NET Mreže i partnera te transfer znanja i praksi partnera na članice Mreže.

VIŠE O PROJEKTU

Projekt nastoji doprinijeti rastu OCD-a i osiguravanju društveno-ekonomskog rasta, jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Dalmacije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te doprinosi jačanju kapaciteta OCD-a za neposredni rad u području zapošljavanja, dobrog upravljanja, obrazovanja i socijalne uključenosti na lokalnoj razini. Aktivnostima projekta jačat će se suradnja civilnog i javnog sektora na području Slavonije, za kvalitetnije rješavanje kriznih situacija u skladu s potrebama zajednice, što direktno doprinosi unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

  • organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva članova SOS NET Mreže u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva

  • provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija

  • jačanje kapaciteta projektnog tima OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i uslijed kriznih situacija – rješavanja potreba ranjivih skupina

  • sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini