produkcija

Početak projekta “SOS za OCD”

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”, Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET, započela je s provedbom

Saznaj više »